Преглед и печат на платежни документи, получени след експорт от Regata
(необходимо е наличие на Flash Player версия 9, за да стартирате това приложение)Нови банкови сметки на НАП за плащане на осигурителни вноски и данъци (от 1 март 2014г.)Класификатор на икономическите дейности

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014г.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите

Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

 

За контакти : тел.: (0431) 63637; 0888610864; e-mail: info@ksoft-bg.com